Organizační struktura KUK

Nejvyšší orgán KUK Kongres
Výkonný orgán KUK Prezídium
Zástupci KUK prezident
viceprezident
výkonný tajemník
sekretářka
Legislativně právní odbor KUK právník
BOZP KUK svazoví inspektoři bezpečnosti práce

Revizní komise KUK