Historie KUK

Konfederace umění a kultury vznikla dne 27. 2. 1990. Byla ustavena jako vůbec první nezávislá odborová centrála v polistopadovém období roku 1989. Postupně se v ní sdružilo 23 odborových svazů. Nutno podotknout, že vznikla z vůle členů, tedy „zdola“ a vznik byl spontánním projevem přání rozloučit se provždy s předlistopadovým obdobím nesvobody a potlačováním základních demokratických principů i v odborovém hnutí.

Představitelé nově se ustanovujících odborových svazů z oblasti umění a kultury si uvědomovali v mnoha směrech neslučitelnost zájmů výrobní a tzv. nevýrobní sféry a rizika z toho vyplývající v průběhu transformace našeho hospodářství, především pro sféru nevýrobní. Pociťovali jako nutnost vznik samostatného odborového sdružení, které by obhajovalo zájmy nevýrobní sféry, co do počtu pracovníků podstatně menšího rozsahu než je sféra výrobní, co do významu pro chod státu, ekonomiky a v neposlední řadě vzdělanost a uchování kulturních hodnot národa však nejméně stejně významná.

Tyto snahy byly formulovány v Chartě KUK, k níž připojili podpisy všichni představitelé tehdejších, už transformovaných nebo nově vzniklých, odborových svazů a profesních sdružení v oblasti kultury.

Do čela tehdy federální centrály byl v roce 1990 zvolen Jan Křtitel Sýkora. Po jeho rezignaci v roce 1991 zajišťovalo chod Konfederace čtyřčlenné Prezídium KUK. Po nových volbách v roce 1993 byl zvolen prezidentem KUK Antonín Foldyna, předseda Odborové asociace divadelníků, který zemřel v září 1997. Od voleb v prosinci 1997 do května roku 2010 byla prezidentkou Adriena Jirková, předsedkyně Mezinárodního odborového svazu pracovníků v kinematografii – KINOS. Od května 2010 po úmrtí paní Jirkové zastupoval KUK viceprezident Mgr. Silvester Húska do řádný voleb v roce 2011, kdy se stal prezidentem Konfederace.

V únoru 1993 v rámci rozdělení ČSFR přeorganizovala KUK svou strukturu na „mezinárodní“ a tak v ní zůstaly odborové svazy a profesní asociace z obou nově vzniklých republik.