Archiv rubriky: Připomínky a stanoviska KUK

Memorandum o porozumění

Dne 4. 9. 2014 bylo uzavřeno mezi KUK a Asociací českých kameramanů Memorandum o porozumění. Účelem memoranda o porozumění bylo zajištění součinnosti zúčastněných stran s prosazováním AČK Deklarace o Digitálně restaurovaném autorizátu (DRA), aby bylo možné smysluplně vynakládat nemalé finanční prostředky na digitální restaurování českých filmů a jejich uvedení do digitálních kin, a docílit tak provádění digitalizačních prací v nejvyšší dosažitelné kvalitě, zaručenou použitím metodiky vycházející z kameramanské Deklarace IMAGO o DRA.

Stanoviska KUK