Odborové svazy sdružené v KUK

Asociace českých kameramanů – AČK

Asociace filmových a televizních střihačů – AFTS

Asociace maskérů a vlásenkářů – AMAV

Asociace pracovníků se zvukem – APZ

Mezinárodní odborový svaz pracovníků v kinematografii – KINOS

Nezávislý klub právníků – NKP

Odborová asociace divadelníků – OAD

Odborová organizace restaurátorů – OOR

Syndikát překladatelů a tlumočníků

Syndikát výtvarných umělců ČR – SVU

Umělecké sdružení ARTES

Židovská odborová asociace – ŽOA

ÚNIA – Odborový zväz profesionálnych orchestrálnych hudobníkov SR

Slovenský Odborový zväz slobodných povolaní SR