Činnost BOZP KUK

KUK jako odborová centrála zajišťuje metodickou a kontrolní činnost v oblasti BOZP pro všechny sdružené odborové svazy a profesní asociace, resp. jejich členy. Dále provádí bezúplatné metodické kontroly a poradenství BOZP také u zaměstnavatelů a OSVČ vykonávající činnost v oblasti kultury, popř. u subjektů, kde nejsou odborové organizace, popř. na jejich vyžádání.

Útvar BOZP provádí kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích v oblasti kultury, zabezpečuje legislativní činnost na tomto úseku, vypracovává plán kontrol a vyhodnocuje jeho plnění. Zajišťuje sestavování a čerpání rozpočtu související s výkonem činností svěřených státem.

Útvar BOZP podle potřeb konfederovaných organizuje školení osob s tematickým zaměřením na oblast BOZP. Provádí metodickou činnost u jednotlivých subjektů (tj. právnických osob a fyzických osob provozujících samostatně výdělečnou činnost v oblasti umění a kultury) a významně se tak podílí na prevenci a předcházení vzniku rizik.

V čele útvaru je vedoucí pracovník, který je podřízen prezidentovi KUK. Činnost BOZP KUK zajišťují 2 svazoví inspektoři bezpečnosti práce.

Dokumenty ke stažení

Základní bezpečnostní pravidla pro kanceláře [pdf]

Přehled školení a zkoušek zaměstnanců [pdf]

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP [pdf]

Metodika BOZP – změny a aktualizace pro rok 2016 [pdf]

Kompletní seznam tiskopisů [pdf]

Bezpečnost práce platí i pro malé firmy [pdf]

Oprávnění kontrol [pdf]

Odbory 2015 [pdf]

Oprávnění odborů [pdf]

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb [pdf]